Zespoły interdyscyplinarne – o czym zapominamy przy ich budowaniu?

13 lipca 2020

3

Zespoły, które pracują w podejściu Agile są interdyscyplinarne (ang. cross-functional), a więc posiadają wszystkie niezbędne kompetencje, które są im potrzebne do wytwarzania i dostarczania innowacyjnych produktów.

Przy czym, interdyscyplinarność nie jest cechą, którą powinniśmy przypisywać tylko i wyłącznie zespołom agile’owym. Kiedy prowadzę sesje zespołowe w firmach, często sięgam do definicji zespołu, której autorami są Jon Katzenbach i Douglas Smith (napisali super książkę: „The Wisdom of Teams”, dziś już legendarna pozycja w tym temacie):

„Zespół to mała grupa ludzi posiadających komplementarne umiejętności…” (definicja jest nieco dłuższa, ale to zdanie nam w zupełności wystarczy)

Katzenbach i Smith stwierdzają więc, że „interdyscyplinarność” to jeden z konstytutywnych elementów definicji dobrego zespołu.

Jak te „komplementarne umiejętności” należy rozumieć? Podam krótki przykład „z mojego podwórka” – branża IT. Górna część rysunku przedstawia tradycyjny, sekwencyjny proces rozwoju oprogramowania. W każdej fazie pracuje niezależny zespół specjalistów, który dostarcza określony „produkt” (np. wymagania, kod, testy). Taki zespół ma też swojego „liniowego” szefa, do którego „raportuje”.

zespół interdyscyplinarny-mariuszchrapko.com

Inaczej jest w zespołach interdyscyplinarnych (dolna część rysunku), w których pracują ludzie z różnych „branż”. Mamy więc speców od zbierania i analizy wymagań, mamy programistów, testerów… Ta lista nie jest „wykuta w skale” i w zależności od rozwijanego produktu, może się trochę zmieniać.

Ale idea zawsze jest podobna. Montujemy „ekipę”, w skład której wchodzą specjaliści o różnych, komplementarnych kompetencjach. Po co? Bo jak pokazują badania – takie zespoły są bardziej wydajne. Interdyscyplinarność pomaga nam pozbyć się wielu problemów, z którymi borykamy się, pracując w zespołach o silnej, jednorodnej specjalizacji (np. słaba komunikacja, paraliż decyzyjny, brak odpowiedzialności za produkt jako całość, „wypychanie” problemów do innych zespołów, redundancja zarządzania itp.)

Interdyscyplinarność – typowy błąd

Interdyscyplinarność – jak się pewnie domyślasz – nie jest wcale łatwa do wprowadzenia. Taki typowy błąd, który popełnia wielu liderów polega na tym, że zawężają oni rozumienie „interdyscyplinarności” tylko i wyłącznie do WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ.

Wiedza specjalistyczna jest oczywiście bardzo ważne i stanowi pierwszy krok do zbudowania interdyscyplinarnego zespołu. Ale to nie wystarcza, jeśli na serio myślisz o efektywnych zespołach.

„Wrzucenie do jednego worka” ludzi o zróżnicowanych umiejętnościach specjalistycznych nie daje żadnej gwarancji, że ci ludzie będą ze sobą wydajnie pracować. To jest dłuższy proces! Proces, który wymaga intensywnej pracy nad rozwojem właśnie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH członków takiego zespołu. A to wymaga solidnego zaangażowania liderów!

Bazując na swoim doświadczeniu, zebrałem kilka najważniejszych obszarów takich kompetencji, które w moim przekonaniu są szczególnie ważne, jeśli chodzi o budowanie interdyscyplinarnych zespołów: umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, konstruktywne podejście do konfliktów, otwarte wyrażanie swoich opinii, aktywne słuchanie, udzielanie wsparcia innym osobom w zespole, dostrzeganie ich osiągnięć, proszenie o pomoc, gdy jest się w czymś słabszym, skuteczna komunikacja.

Dwa narzędzia

Nad wprowadzeniem tych kompetencji lub ich rozwojem można pracować na różne sposoby. Ja, praktycznie zawsze korzystam z dwóch narzędzi:

  • Model 5 dysfunkcji pracy zespołowej, którego autorem jest Patrick Lencioni. Jeżeli nigdy nie słyszałeś o tym modelu lub chciałbyś sobie uporządkować informacje na jego temat, poznać listę narzędzi, które ja stosuję – zapraszam Cię do wysłuchania 5-odcinkowego cyklu w podcaście „Menedżer Plus”, który kiedyś nagrałem.
  • Model FRIS®, który jest polskim (!), prostym i bardzo praktycznym narzędziem psychometrycznym, które zawiera naprawdę olbrzymi arsenał narzędzi do pracy nad budowaniem i rozwijaniem interdyscyplinarnych zespołów.

***

Wiedza specjalistyczna i umiejętności interpersonalne to dwa, ważne wymiary rozumienia interdyscyplinarności w zespole. Nie jest dobrze, jeżeli przy budowaniu takiego zespołu jeden z tych obszarów jest pomijany lub marginalizowany.

Pamiętaj, że zespół interdyscyplinarnych tworzą ludzie, którzy posiadają komplementarne umiejętności, nie tylko w obszarze specjalistycznym.

webinar-zwinneszkolenia-promo