Nie istnieje pisemny zakres obowiązków Scrum Mastera

22 września 2016

1

(…) A przynajmniej, nie powinien istnieć. Bo Scrum Master, to rola szczególna. Każda z osób, powinna być zachęcana do tego, żeby pokazać i rozwinąć swój własny sposób pełnienia tej roli w firmie. W oparciu o konkretne cechy charakteru i talenty, które posiada.

Tak, wiem. To trudne i cholernie wymagające. Do tego potrzeba bardzo świadomych i dojrzałych osób. Ale wtedy, tak naprawdę, ta rola ma MOC. Tylko wtedy zobaczycie jej ogromną wartość – dla zespołu i organizacji.

Z czasem, w trakcie praktykowania i rozwijania tej roli, bycie Scrum Masterem sprowadza się do kilku zasad. Kilka z nich wymieniam poniżej:

  • Rolą Scrum Mastera jest pozwolić zespołom na dokonywanie własnych wyborów, nawet wtedy, kiedy jest przekonany, że ma lepszy pomysł lub rozwiązanie.
  • Punktem wyjścia w pełnieniu tej roli jest zawsze wzbudzanie entuzjazmu, respektowanie silnych stron oraz istniejących kompetencji w zespole.
  • Warto podejmować wysiłek i wspólnie stawiać czoło wyzwaniom. Bo wtedy się uczymy. Zespoły, które przeszły trudne chwile łatwiej się adaptują i mają duże poczucie jedności. Dlatego rolą Scrum Mastera nie jest zapobieganie pojawianiu się problemów, ale wspieranie zespołów w ich rozwiązywaniu.
  • Scrum Master wspiera zespół przede wszystkim przez zadawanie wnikliwych pytań i odzwierciedlanie tego, co widzi. Pomaga zespołom w rozpoznaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań.
  • Scrum Master buduje zaufanie w zespole – świadomość, że zespół ma wszystko, czego mu potrzeba, żeby rozwiązać problemy, które napotyka na swojej drodze.

Oczywiście tych zasad może być więcej. To zależy od konkretnego Scrum Mastera 😉 Te jednak wydają się być najważniejsze.